ΟΑΕΔ: Απόφαση κοινωφελούς εργασίας

Δείτε εδώ την απόφαση

Εκδόθηκε η απόφαση για την νέα πιλοτική Κοινωφελή Εργασία που θα προκηρύξει άμεσα ο ΟΑΕΔ και θα αφορά προσλήψεις σε δημόσιες υπηρεσίες, δήμους, ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΝΠΙΔ εποπτευόμενα από υπουργεία εντός των γεωγραφικών ορίων ευθύνης των δήμων Ελευσίνας, Mάνδρας – Eιδυλλίας και Aσπρόπυργου

Το νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας που θα προκηρύξει ο ΟΑΕΔ, θα υλοποιηθεί σε κύκλους με την έκδοση σταδιακών δημόσιων προσκλήσεων και την τοποθέτηση ωφελουμένων στις θέσεις απασχόλησης ανά τετράμηνο.

Η πρώτη δημόσια πρόσκληση θα εκδοθεί εντός

Συνέχεια

Προκήρυξη Μόνιμων Υποαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού

Διαβάστε εδώ την Προκήρυξη Μόνιμων Υποαξιωματικών Πολεμικού Ναυτικού

Ανακοίνωση για την πρόσληψη με επιλογή, Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Πολεμικού Ναυτικού, με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και Ωριαίας Αντιμισθίας για την εκπαιδευτική περίοδο, από 17 Σεπτεμβρίου 201 8 έως 31 Ιουλίου 2019.

Τα διδασκόμενα μαθήματα, οι θέσεις των διδασκόντων καθώς οι κατ’ αντιστοιχία διδακτικές ώρες καθορίζονται, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Α.Α. ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ

Συνέχεια

400 θέσεις απασχόλησης στην ΕΥΔΑΠ

Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 19665/23.05.2018 Απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου και στο πλαίσιο της εταιρικής υπευθυνότητας και κοινωνικής πολιτικής, θα απασχολήσει κατά τους θερινούς μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2018 τετρακόσιους/σιες (400) φοιτητές-φοιτήτριες Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς), με σκοπό την απόκτηση γνώσεων και εργασιακής εμπειρίας σε πραγματικό περιβάλλον εργασίας.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα υποβληθούν μόνον ηλεκτρονικά μέσω της ιστοθέσης της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. (www.eydap.gr) από την Παρασκευή

Συνέχεια

Προκήρυξη θέσεων στη Ρόδο

Δείτε εδώ την προκήρυξη θέσεων στη Ρόδο

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών ή κατεπειγουσών εποχικών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015 δώδεκα (12) ατόμων, στο Δήμο Ρόδου, που εδρεύει στη Ρόδο, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα

Συνέχεια

Προκήρυξη ΟΑΕΔ για την κοινωφελή εργασία στην πυροπροστασία

Δείτε εδώ την Προκήρυξη του ΟΑΕΔ

Εκδόθηκε η απόφαση που περιλαμβάνει την προκήρυξη για τις προσλήψεις μέσω της κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ, στο Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις για την αντιπυρική προστασία των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας.

Δημοσιεύθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση που ουσιαστικά είναι και η προκήρυξη που θα εκδώσει ο ΟΑΕΔ και αφορά την ενεργοποίηση του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας για την πυροπροστασία.

Η ΚΥΑ ορίζει την τοποθέτηση ανέργων για εργασία διάρκειας οκτώ μηνών

Συνέχεια

Προσλήψεις στο δήμο Θεσσαλονίκης

Δείτε εδώ την Προκήρυξη των θέσεων στο Δήμο Θεσσαλονίκης

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση της Δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» (Περίοδος 2017-2018) στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

1 ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ και εν ελλείψει αυτού

Συνέχεια

Προκήρυξη 90 θέσεων εργασίας στην ΕΑΒ

Δείτε εδώ την Προκήρυξη θέσεων της ΕΑΒ

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, ενενήντα (90) ατόμων συνολικά με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  για την υλοποίηση είτε προγραμμάτων συνδεόμενων με ξένους πελάτες είτε της βασικής συμφωνίας με το Ελληνικό Δημόσιο και ειδικότερα για τις λειτουργικές ανάγκες της Γενικής Διεύθυνσης Παραγωγής του Εργοστασίου της Ε.Α.Β. στην Τανάγρα (Σχηματάρι Βοιωτίας) και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα

Συνέχεια

251 θέσεις εργασίας στη ΔΕΗ

Δείτε εδώ την Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού και ειδικευμένου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Ανακοίνωση για την πρόσληψη επιστημονικού και ειδικευμένου προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση σωστικών ανασκαφών σε αρχαιολογικούς χώρους εντός ορίων Λιγνιτωρυχείων της ΔΕΗ Α. Ε. στις Τοπικές Κοινότητες Μαυροπηγής του Δήμου Εορδαίας, Ποντοκώμης και Κλείτου του Δήμου Κοζάνης για τις ανάγκες της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κοζάνης.

ΠΕ Αρχαιολόγοι Σαράντα δύο (42)

Συνέχεια

Προκήρυξη 120 θέσεων εργασίας στην εφορεία αρχαιοτήτων Φλώρινας

Δείτε εδώ την Προκήρυξη θέσεων

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού & ειδικευμένων εργατών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα πέντε (5) και οκτώ (8) μηνών αντίστοιχα από την ημερομηνία πρόσληψης.

Πρόκειται για:

ΠΕ Αρχαιολόγοι 12
ΠΕ Αρχαιολόγοι με εξειδίκευση στη μελέτη ανθρώπινου οστεολογικού υλικού 1
ΠΕ Αρχιτέκτονας Μηχανικός 1
Τ.Ε. Συντηρητών Αρχαιοτήτων και έργων τέχνης (Κατεύθυνση Α) και ελλείψει αυτών ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων , Ζωγραφικής και έργων

Συνέχεια

Προκήρυξη Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου στην Κεντρική Μακεδονία

Δείτε εδώ την Προκήρυξη Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών, συνολικά εβδομήντα οκτώ (78) ατόμων σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Περιφερειακού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

Υποβολή

Συνέχεια