21 Θέσεις εργασίας στο Νομό Ηρακλείου

Δείτε εδώ Προκήρυξη 21 θέσεων υδρονομέων στο Δήμο Μινώας-Πεδιάδας

 

Ο Δήµος Μινώα Πεδιάδας προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονοµείς, µε τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 02/05/2017 έως και την 08/05/2017 στο Τµήµα Ανθρώπινου Δυναµικού του Δήµου Μινώα Πεδιάδας, τις ώρες από 08.00 έως 14.00.

Πληροφορίες παρέχονται από το Τµήµα Ανθρώπινου Δυναµικού του Δήµου, από τις 02/05/2018 έως 08/05/2018 και ώρες από 08.00 π.µ. έως 14.00, Διεύθυνση : Αρκαλοχώρι Ηρακλείου Κρήτης, Τηλ. : 2891 340315 & 2891 340321, Fax : 2891024602 Αντίγραφο της πρόσκλησης χορηγείται στους ενδιαφερόµενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.