Προκήρυξη του Δήμου Αθηναίων για τις παιδικές εξοχές

Δείτε εδώ την Προκήρυξη του Δήμου Αθηναίων για τις παιδικές εξοχές

 

Ο Δήμος Αθηναίων με ανακοίνωση του προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο/η που έχει τα παρακάτω προσόντα και ιδιότητες να προσφέρει οικειοθελώς τις υπηρεσίες του στο κοινωνικό, εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό έργο που επιτελείται στο πλαίσιο του προγράμματος Δια Βίου Μάθησης στις Παιδικές Εξοχές του Δήμου Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα Αττικής, για τις εξής κατ’ αριθμόν ατόμων θέσεις:

1 ΑΡΧΗΓΟΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ (ηλικίας άνω των 30 ετών)

2 ΒΟΗΘΟΙ ΑΡΧΗΓΟI ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ (ηλικίας 25-45 ετών)

4 ΥΠΑΡΧΗΓΟΙ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ (ηλικίας 25-45 ετών)

12 ΒΟΗΘΟΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ηλικίας 18 (συμπληρωμένο ημερολογιακά το 18ο έτος) έως 30 ετών

18 ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΕΣ – ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΙΣΣΕΣ ηλικίας 18 (συμπληρωμένο ημερολογιακά το 18ο έτος) έως 30 ετών

100 ΟΜΑΔΑΡΧΕΣ – ΟΜΑΔΑΡΧΙΣΣΕΣ ηλικίας 18 (συμπληρωμένο ημερολογιακά το 18ο έτος) έως 30 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν σωματική και ψυχική υγεία, αποδεικνυόμενα από σχετικό πιστοποιητικό Υγείας, το οποίο υποχρεούνται να προσκομίσουν σε περίπτωση επιλογής τους, με την άφιξη τους στις εγκαταστάσεις των Παιδικών Εξοχών.

Η αποζημίωση για την εθελοντική κοινωνική, εκπαιδευτική και ψυχαγωγική προσφορά των ως άνω στελεχών θα καθοριστεί για κάθε κατασκηνωτική περίοδο με Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν έντυπη αίτηση (που διανέμεται στο δημοτικό κατάστημα της οδού Λιοσίων 22, 2ος όροφος, Τμήμα Πρωτοκόλλου – Διεκπεραίωσης και Αρχείου όπου και θα την καταθέσουν) εντός προθεσμίας, ήτοι για χρονικό διάστημα από 30/04/2018 έως και 15/05/2018.

Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται με την αίτηση τους να συνυποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:

  • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
  • Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους.
  • Πιστοποιητικό γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.
  • Βεβαίωση προηγούμενης απασχόλησης σε Κατασκηνώσεις δημοσίου, ιδιωτικού ή μη κερδοσκοπικού φορέα θα συνεκτιμηθεί.