1.134 θέσεις εργασίας στο Υπουργείο Πολιτισμού

Διαβάστε εδώ την ΑΠΟΦΑΣΗ

Νέες θέσεις εργασίας ανακοινώθηκαν με απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού, σε Μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους.

Αναλυτικότερα, πρόκειται να γίνει πρόσληψη 1.314 υπαλλήλων διαφόρων ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας επτά (7) μηνών, οι οποίες θα γίνουν από το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.Οι θέσεις κυρίως αφορούν τις ειδικότητες: ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων αλλά και ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων, ΤΕ Λογιστικού, ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού –Καθαριότητας, ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού – Εργατών οι οποίοι προορίζονται για Μουσεία και Αρχαιολογικούς Χώρους.