Παράταση μέχρι 30 Απριλίου για τις υποβολές του Προγράμματος για την ίδρυση τουριστικών επιχειρήσεων

Διαβάστε εδώ την Απόφαση.

Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης δόθηκε παράταση στην ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης της δράσης του ΕΠΑνΕΚ «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» μέχρι τη Δευτέρα 30 Απριλίου 2018 και ώρα 17:00.

Η συγκεκριμένη δράση στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας  στον τομέα του Τουρισμού, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων.