Δεκατρείς θέσεις εργασίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Δεκατρία άτομα με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου, θα προσληφθούν από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα οι θέσεις είναι οι εξής:

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Διαχείριση πολυμεσικού περιερχομένου χρησιμοποιώντας τα μάτια και το μυαλό»

Οκτώ (8) θέσεις στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών ΤΠΕ για την έρευνα»

Τέσσερις (4) θέσεις στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών ΤΠΕ για την έρευνα»

Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες στο career.duth.gr