108 Νέες θέσεις εργασίας στα ΕΛΤΑ

Ανακοινώθηκαν 108 νέες θέσεις εργασίας στα ΕΛΤΑ. Δείτε εδώ την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Τα ΕΛΤΑ ανακοίνωσαν την πρόσληψη, µε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 70 ατόµων ∆Ε Εσωτερικής Εκμετάλλευσης και 38 ατόµων ΥΕ Διαμετακομιστών, πλήρους απασχόλησης χρονικής διάρκειας 8 μηνών.