Δεκαοκτάμηνες(18μηνες) συμβάσεις στο υπ. Ψηφιακής Πολιτικής

Διαβάστε εδώ το ΦΕΚ.

Το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής θα προχωρήσει στην σύναψη δεκαοκτάμηνων συμβάσεων για την κάλυψη της καθαριότητας των φορέων του.

Οι υποψήφιοι, για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.