Προσλήψεις 35 ατόμων στο Μουσείο Ακρόπολης

Διαβάστε εδώ την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Μουσείο της Ακρόπολης , θα προχωρήσει στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 35 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του.

 

Διαβάστε εδώ την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ