Επιδότηση για τουριστικές επιχειρήσεις. Ποιες επιχειρήσεις θα αφορά.

Άμεσα αναμένεται να προκηρυχθεί ένα νέο πρόγραμμα για τον τομέα του τουρισμού.

«Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» θα ονομάζεται το πρόγραμμα και θα στοχεύει στη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων για τη δημιουργία νέων τουριστικών επιχειρήσεων. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της κάθε επένδυσης μπορεί να κυμαίνεται από 25.000 έως 400.000 ευρώ, με το ύψος της επιδότησης να καθορίζεται στο 45%. Ωστόσο μπορεί να διευρυνθεί στο 50%, εάν υπάρχει πρόβλεψη για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης.

Δικαιούχοι: Αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα θα μπορούν να υποβάλλουν νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις σε συγκεκριμένους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), οι οποίοι θα προσδιοριστούν στη σχετική πρόσκληση.

Αναφορικά οι επιλέξιμες δραστηριότητες αναμένεται να είναι:

  • Τουριστικές κατοικίες
  • Ενοικιαζόμενα διαμερίσματα
  • Ξενοδοχειακά καταλύματα
  • Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping)
  • Τουριστικά γραφεία
  • Επιχειρήσεις εναλλακτικού τουρισμού

Περισσότερες λεπτομέρειες αναμένονται στην επίσημη προκήρυξη.