Ο Εθελοντισμός και η σημασία του στην σημερινή κοινωνία

Στην σημερινή εποχή, υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για εθελοντική εργασία σε αρκετούς φορείς, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Αρκετές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις εκτελούν σημαντικό έργο, για το οποίο απαιτείται αρκετός αριθμός εθελοντών, προκειμένου να συντελέσουν το έργο τους με επιτυχία. Ο εθελοντισμός συνδέεται με την αλληλεγγύη και την ανιδιοτελή προσφορά. Ο εθελοντισμός μπορεί να εκφραστεί με πολλούς τρόπους, αλλά ως βασικό στόχο έχει την αντιμετώπιση κοινωνικών, οικονομικών και άλλων δυσκολιών που υπάρχουν στην κοινωνία μας.

Η προσφορά στο κοινωνικό σύνολο, μέσω του εθελοντισμού είναι αρκετά σημαντική. Το να είναι κάποιος εθελοντής, σημαίνει ότι προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο, βοηθάει κάποιον που έχει ανάγκη και συμπαραστέκεται σε αυτόν. Ο εθελοντής, είναι ο άνθρωπος που παρέχει υπηρεσίες χωρίς να αναμένει χρηματικό αντίτιμο για αυτές.

Ο εθελοντισμός στην Ελλάδα ασκείται κυρίως μέσα από ΜΚΟ (Μη κυβερνητικές Οργανώσεις), από διάφορες ομάδες πολιτών, μέσα από πρωτοβουλίες πολιτών ή γειτονιάς, κ.ά.

Τα οφέλη του εθελοντισμού είναι σημαντικά για τον κάθε συμμετέχων. Πρώτον κοινωνικοποιείται περισσότερο, καθώς γνωρίζει νέους ανθρώπους. Επιπλέον, αναπτύσσει περαιτέρω τις ικανότητες και δεξιότητες του.

Τέλος, σημαντικό είναι να θυμόμαστε ότι ο καθένας μας, μπορεί να γίνει εθελοντής.

Μέσω της ιστοσελίδας μας σας δίνετε η δυνατότητα να δείτε οργανισμούς, που μπορεί κάποιος να εργαστεί εθελοντικά.

Δείτε τους ΕΔΩ.