Που κυμαίνεται το εποχικό επίδομα του ΟΑΕΔ και πως γίνονται οι αιτήσεις

Το εποχικό επίδομα του ΟΑΕΔ, κυμαίνεται από 458 έως 916 ευρώ και χορηγείται κάθε φθινόπωρο σε 50.000 με 60.000 δικαιούχους που ασκούν (έστω και για 50 μεροκάματα) κάποιο από τα παρακάτω επαγγέλματα: Οικοδόμος, λατόμος, ασβεστοποιός, πλινθοποιός, αγγειοπλάστης, δασεργάτης, ρητινοσυλέκτης, καπνεργάτης, μουσικός μέλος του οικείου επαγγελματικού σωματείου, υποδηματεργάτης, μισθωτός ναυπηγοεπισκευαστικης ζώνης, χειριστής εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών, γεωτρητικών μηχανημάτων, ηθοποιός, τεχνικός κινηματογράφου και τηλεόρασης, χείριστης και βοηθός χείριστης κινηματογράφου, ελεγκτής κινηματογράφου και θεάτρου, ταμίας κινηματογράφου και θεάτρου , μισθωτός τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου και σμυριδεργάτης.

Συγκεκριμένα οι οικοδόμοι λαμβάνουν επίδομα 678,06 ευρώ, οι Σμυριδορύκτες Νάξου 916,30 ευρώ, οι δασεργάτες, καπλεργάτες, αγγειοπλάστες και εκείνοι που εργάζονται περιστασιακά στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη 641,41 ευρώ και όλες οι άλλες κατηγορίες επαγγελματιών από 458,15 ευρώ.

Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά, στα ΚΠΑ 2 του ΟΑΕΔ ή μέσω των ΚΕΠ.