Ποιοι δικαιούνται και τι είναι το Επίδομα Μακροχρονίων Ανέργων

Το Επίδομα Μακροχρονίων Ανέργων, το δικαιούνται οι άνεργοι, ,οι οποίοι έχουν εξαντλήσει την δωδεκάμηνη επιδότηση τους από τον ΟΑΕΔ, ακόμα και αν την έχουν λάβει τμηματικά.

Την αίτηση την υποβάλλουν δυο μήνες από την λήξη της επιδότησης τους.

Το ύψος του εν λόγω επιδόματος, ανέρχεται στα 200 ευρώ το μήνα και δίνεται για ένα χρόνο, με την προϋπόθεση το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του δικαιούχου να μην υπερβαίνει τα 10.000 ευρώ (με προσαύξηση 586,08 ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο).