Αναμένεται προκήρυξη για 27 θέσεις στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Προκήρυξη για την κάλυψη 27 θέσεων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, αναμένεται να δημοσιευθεί τον Νοέμβριο.

Συγκεκριμένα, η προκήρυξη θα αφορά 27 μόνιμες θέσεις του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, με ειδικότητα Πληροφορικής.