Αναμένεται η προκήρυξη για 300 θέσεις εργασίας στην ΕΥΔΑΠ

Αναμένεται η προκήρυξη για 300 θέσεις εργασίας στην ΕΥΔΑΠ, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Oι ειδικότητες που αναμένεται να ζητηθούν στην προκήρυξη είναι οι εξής:

ΠΕ Διοικητικοί 5,
ΠΕ Οικονομικοί 15,
ΠΕ Στατιστικοί 1,
ΠΕ Αναλυτές Προγραμματιστές 5,
ΠΕ Χημικοί Μηχανικοί 2,
ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί 20,
ΠΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί 1,
ΠΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί 4,
ΠΕ Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί 2,
ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί 7,
ΤΕ Πολιτικοί Μηχανικοί 12,
ΤΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί 1,
ΤΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί 3,
ΤΕ Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί 3,
ΤΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί 2,
ΤΕ Προγραμματιστές 3,
ΤΕ Διοικητικοί 2 και
ΤΕ Οικονομικοί 15,
ΔΕ Μηχανολόγοι 5,
ΔΕ Ηλεκτρολόγοι 15,
ΔΕ Τεχνίτες Αυτοκινήτων 3,
ΔΕ Δομικών Εργων 12,
ΔΕ Οδηγοί C Κατηγορίας 25,
ΔΕ Οδηγοί C, D Κατηγορίας 5,
ΔΕ Γραμματείς 5,
ΔΕ Καταμετρητές 25,
ΔΕ Φύλακες 20,
ΔΕ Προσωπικό Η/Υ 2,
ΥΕ Εργάτες 75 και
ΥΕ Αποθηκάριοι 5.