Εταιρείες και Οργανισμοί που προσλαμβάνουν στην Θεσσαλονίκη

Σημαντικές ευκαιρίες και νέες θέσεις εργασίες υπάρχουν το τελευταίο διάστημα στη Θεσσαλονίκη, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα.

Σας παρουσιάζουμε αναλυτικά τις εταιρείες και τους οργανισμούς που αναζητούν προσωπικό.

Η εταιρία συμβούλων BSS που δραστηριοποιείται στην Ελληνική αγορά αναζητά έμπειρο στέλεχος πωλήσεων για την προσέλκυση επιχειρηματικών πελατών στον τομέα της συμβουλευτικής και της αναδιάρθρωσης χρηματοδοτήσεων. Ο κατάλληλος υποψήφιος θα έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη και δράση σε όλη τη βόρεια Ελλάδα, στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης των πωλήσεων, για την περαιτέρω εδραίωση και επέκταση της εταιρίας. Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες εδώ.

Η Online Sales που παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες τηλεφωνικής εκπροσώπησης που αφορούν στη διαχείριση υφισταμένων και νέων πελατών και βραβευμένη ως μια από τις Best Workplace για το 2017, αναζητά υπάλληλο τηλεφωνικών πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών. Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες εδώ.

Η εταιρεία Frozen Bar, γνωστός όμιλος εξοπλισμού εστίασης, αναζητά άμεσα υπάλληλο για γραμματειακή υποστήριξη – πωλήσεις στα γραφεία της στη Θεσσαλονίκη. Η θέση αφορά, γραμματειακή-τηλεφωνική υποστήριξη σε πελάτες (1st level),  παραγγελιοληψία, Follow back τηλεφωνήματα σε πελάτες Τιμολόγηση & έκδοση παραστατικών. Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες εδώ.

Η εταιρεία Γεωργιάδης, από τις πλέον δυναμικές και αξιόπιστες εταιρείες προώθησης προϊόντων αναζητά άμεσα άτομα στην Θεσσαλονίκη για απασχόληση, για τις προωθητικές ενέργειες προϊόντων καρτοκινητής τηλεφωνίας. Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες εδώ.

Η NRG TRADING HOUSE S.A., αναζητά Network Sales Supervisor. Ο συγκεκριμένος υποψήφιος πρέπει να διαθέτει πτυχίο Πανεπιστημίου και 4ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχο αντικείμενο.  Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες Εδώ.

To Ξενοδοχείο Heaven Hotel στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης, αναζητά Receptionist με ανάλογη προϋπηρεσία και εμπειρία. Η θέση εργασίας είναι πλήρους απασχόλησης. Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες εδώ.

Προσλήψεις 36 εκπαιδευτικών θα πραγματοποιηθούν στο Δ. Κορδελιού-Ευόσμου. Συγκεκριμένα η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κορδελιού-Ευόσμου ΔΗ.Κ.Ε.Κ-Ε βάσει της υπ΄ αριθμόν 58/2017 απόφασης του Δ.Σ καθώς και την υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ. ΕΓΚΡ./95/19602/14-7-2017 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της αριθ. 33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280/Α΄), με την οποία εγκρίθηκε η απασχόληση τριάντα έξι (36) ατόμων, καλεί όσους επιθυμούν να ασχοληθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών για το έτος 2017-2018 να εκδηλώσουν ενδιαφέρον υποβάλλοντας αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τις 36 θέσεις :

-36 (τριάντα έξη) ωρομισθίους, επιμορφωτές, καθηγητές, παιδαγωγούς, εισηγητές ανάλογων προσόντων για την κάλυψη των αναγκών των επιμορφωτικών, εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών τμημάτων, για χρονικό διάστημα έως οκτώ μήνες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Κορδελιού – Ευόσμου (Εθν. Αντίστασης 56 , 3ος όροφος ,  Ελευθέριο-Κορδελιό). Τηλ. : 2313300337, κατά τις ώρες 09:30π.μ. – 13:30μ.μ. από 15 Σεπτεμβρίου 2017 έως 24 Σεπτεμβρίου 2017. Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να υποβάλλουν, τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή.

Στα Εθνικά Αθλητικά Κέντρα Θεσσαλονίκης θα προσληφθούν 15 άτομα. Αναλυτικότερα ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διοίκησης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων της καθαριότητας των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων Θεσσαλονίκης που εδρεύει στο Νομό Θεσσαλονίκης. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: «ΕΘΝΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Γρηγορίου Λαμπράκη 2, Τ.Κ.:54636 – Θεσσαλονίκη, απευθύνοντάς την στο τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, υπόψιν κας Παπουλίδου Θεοδώρας (τηλ. επικοινωνίας: 2310- 242648). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.  Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και  συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι  Ανεξάρτητες και άλλες αρχές  ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Ο δήμος Καλαμαριάς θα προσλάβει καλλιτεχνικό – διδακτικό προσωπικό. Συγκεκριμένα η  Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Καλαμαριάς ανακοίνωσε την πρόσληψη καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού για 9 μήνες. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι 14 Σεπτεμβρίου. Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την  ανακοίνωση πρόσληψης στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kedka.gr  της Επιχείρησης ή να την παραλάβουν από τα γραφεία της Κ.Ε.Δ.ΚΑ. (Διεύθυνση: Αγ. Νικολάου – Μικρουλέα) καθημερινά από τις 08:00 π.μ. έως 14:oo μ.μ.